Amb la finalitat d’aconseguir obtenir els resultats individuals, d’equip i de les organitzacions, acompanyem a les empreses per generar i aprofundir en una cultura de coaching dins d’un espai d’equilibri, participació, comunicació, motivació i presa de decisions que afavorirà la millora de l’eficàcia i rendiment de professionals i equips.

  • Executive coaching: Coaching executiu enfocat a la millora de les habilitats de lideratge dins de l’organització i al desenvolupament d’habilitats d’intel·ligència emocional.
  • Coaching profesional: Si vols progressar en la teva carrera professional o millorar el teu performance en el lloc actual.
  • Coaching para emprendedores: Si el teu repte és avançar en un nou projecte professional propi.
  • Coaching de equipos: Si vols construir equips excepcionals enfocats a utilitzar tot el potencial individual en benefici dels objectius comuns dins de l’organització, transició de carrera, deslocalització o Shadow coaching.
  •  Coaching online: Per facilitar l’accés al procés, quan raons de distància, agenda o
    comoditat ho requereixin, oferim també la possibilitat de realitzar les sessions des de casa o des del teu despatx.
Vols saber més? Sol•licita més informació sense compromís.
SOL•LICITAR INFORMACIÓ

Nuestros coaches tienen certificación profesional PCC (Professiona Certified Coach) otorgada por la ICF (International Coach Federation.

pcc