MISIÓ

Engegar iniciatives que beneficiïn a la humanitat en el context del desenvolupament de les persones i de les relacions entre elles en els àmbits personal, social, o professional, comprometent-nos a generar valor per OPENUP, per als nostres clients i per a la societat, i a mantenir una cultura organitzacional on les persones es sentin orgulloses de treballar i inspirades i alineades per donar cada dia el millor de si mateixes.

VISIÓ

Ser una marca de referència en serveis destinats a potenciar les bones relacions en la nostra societat amb l’objectiu d’aconseguir de manera efectiva beneficis orientats a la millora de l’equilibri i l’harmonia en persones equips i organitzacions , així com, obtenir beneficis en termes d’eficiència i productivitat a través de la formació l’acompanyament individual i de grup, l’assessorament i els serveis d’assessorament ADR.

VALORS

  • HARMONIA: Capacitat de construir relacions pacífiques amb expressió de la pròpia singularitat humana com a força per gestionar els conflictes de forma positiva i creativa en benefici de la relació i les persones. Transmetre harmonia per obrir-se a l’enteniment.

  • HUMILITAT: Capacitat de les persones per ser i viure des de l’autenticitat gestionant el seu ego, treballant amb generositat al servei del projecte d’equip, al servei del bé i la bellesa de les relacions humanes. Viure la Humilitat com un viatge al descobriment de l’altre.

  • AFECTE: Capacitat d’expressar el sentiment d’amistat, respecte i reconeixement a les persones en tot l’àmbit de les seves relacions. Perseverar en l’afecte com a suport i vincle d’amabilitat cap als altres.

  • DIVERSITAT: Capacitat per escoltar i entendre que totes les veus aporten i han de tenir el seu espai d’expressió. Descobrir unitat, en la varietat d’interessos, i diversitat, en la unitat de necessitats.

  • COHERÈNCIA: Capacitat per viure alineat amb el que es diu reforçant amb l’exemple la força i la credibilitat. Estimar el que fem en un acord de pensaments, paraules i fets.