Carmen Gil va exposar davant la “Federació de Dons de Badalona”, els beneficis de la mediació en la gestió de conflictes i com les persones disposem d’eines per solucionar els nostres conflictes d’una manera positiva.

Lloc: Federació de Dons de Badalona

Dia i hora: 10/05/2017 18 h