Destinataris:

Mediadors, Advocats i altres professionals interessats en el lideratge personal, les relacions humanes i la gestió i resolució dels conflictes

Formació continuada:

La participació en aquest taller computarà com a formació continuada en Mediació de Conflictes. A la finalització del mateix es farà lliurament del corresponent certificat.

Objectius del taller:

a) Introducció al lideratge personal: valors personals generadors d’acte confiança i identificació i gestió de les barreres que ens limiten.
b) Visió personal des del potencial personal i agenda de canvi
c) Pla d’acció i habilitats específiques del líder conscient.

Metodologia: Experiencial. Els participants integren l’aprenentatge a través de dinàmiques totalment pràctiques, la reflexió sobre l’experiència, la conceptualització i la seva aplicació pràctica.ción y su aplicación práctica.

Programa:
• Introducció al Lideratge Personal
• El mediador com a líder del procés
• Consciencia Personal
• Acte coneixement
• Valoris personals
• Barreres que ens limiten
• Competències especifiques del mediador
• Integració de les competències.

Modalitat: presencial

Hores lectives: 4 hores

Data de realitzacióe: 21/11/17 de 16,30h a 20,30h

Lloc de realització:  OpenUP Barcelona, Vía Augusta, 29, 8è, Barcelona

Número de participants: limitat a 15 participants

Facilitador: Jose Luis Núñez  http://bit.ly/2xAA1HR

Preu del taller: 120€

Més informació i inscripcions:
openup@openupbarcelona.com
La inscripció serà efectiva adjuntant el comprovant de la transferència realitzada al nº de compte: : ES43 2100 3369 7622 0020 3662
Dau el nº limitat de places la inscripció serà d’acord amb la data de confirmació del pagament de l’import de matrícula.