Des de Openup ens preguntàvem com donar a conèixer, acostar i seduir amb la Mediació als Advocats que, o bé la desconeixen, tenen una idea errònia sobre ella, no confien en la seva eficàcia o simplement la veuen com una possible amenaça capaç de provocar la pèrdua dels seus clients.

I és amb el propòsit d’intentar donar resposta als dubtes o inquietuds que la Mediació pugui generar als lletrats que neix aquest post en el qual compartir amb vosaltres algunes de les nostres reflexions com a advocats que també som.

És important aclarir que la Mediació gens té a veure amb la negociació que habitualment exercim els lletrats en el nostre quefer professional amb l’ànim d’intentar evitar la interposició de la demanda o arribar a un acord amb la part contrària. En mediació seran els clients els qui parlaran sobre el seu conflicte, amb l’adreça i ajuda del mediador, qui sempre serà absolutament imparcial, neutral i no proposarà solució alguna, sinó que ajudarà a les parts al fet que siguin elles les que dissenyin i construeixin la seva pròpia solució a mesura dels seus interessos i necessitats.

I és precisament davant aquest escenari on pot assaltar una primera alarma als advocats. Si són les parts amb l’ajuda del mediador, les que solucionen el problema o conflicte, l’advocat perd el control de l’assumpte, i el que és pitjor perd al seu client?. Gens més lluny de la realitat, doncs l’advocat, lluny de perdre protagonisme, s’integrarà en el procés de mediació com a peça clau, mantenint una connexió directa amb el seu client al llarg de tot el procés com el seu assessor jurídic, estant puntualment informat de les decisions que pugui adoptar i encarregant-se finalment de donar forma als acords aconseguits en la mediació per les parts.

Integrar en el despatx i oferir als clients la possibilitat d’acudir a Mediació per solucionar un conflicte o problema aportarà, sens dubte, un valor afegit:

Perquè àmplia l’oferta de serveis en assessorar al client sobre quin mitjà o via de solució de conflictes s’adapta millor al seu problema o fins i tot a la seva personalitat. Els clients amb personalitat dialogant i conciliadora segurament optaran per intentar resoldre el seu problema a través d’un procés de mediació si se’ls dóna l’oportunitat i se’ls ofereix el servei.

Perquè si el client és d’aquells que acudiria a un procés de mediació per solucionar el seu conflicte i se li ofereix aquesta possibilitat es tindrà un client encara més satisfet i per tant es fidelitzarà al client.

Perquè derivant a mediació la solució d’alguns dels conflictes es rendibilitza el valuós temps, sobretot respecte aquells assumptes que sabem que en via judicial s’eternitzen i no es resoldran satisfactòriament per cap de les parts en litigi. Un judici resol un litigi però no un conflicte.

Perquè sempre seguiràs sent el consultor jurídic del teu client, tant si el problema es resol en mediació com si finalment has d’acudir a la via judicial. Els advocats que exercim de mediadors amb un client no podem, per motius obvis de confidencialitat, actuar posteriorment com el seu advocat.

El sentir de l’equip Openup és posar-nos a la disposició de tots els nostres companys advocats, per acompanyar-los en el descobriment o incorporació de la mediació en la seva vida professional, perquè experimentin, en primera persona, els beneficis que la mediació pot suposar per als seus clients i, sens dubte, també per als seus advocats de confiança. Parlem sobre això? Ens encantaria.

Carmen Gil.